غلظت طبیعی سرب در گیاهان

مقاله اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی پارامترهای ...

سرب به عنوان یک فلز سنگین و آلاینده شیمیایی پایدار از طریق منابع مختلف مصنوعی و طبیعی سلامت محیط زیست موجودات زنده را تهدید می کند امروزه تکنیک گیاه بالایی به عنوان یک روش مقرون به صرفه و مناسب از نظر محیط زیست کاربرد بسیار مهمی در پالایش خاک

More

دانلود مقاله اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی ...

سرب از طریق اختلال در فعالیت طبیعی ناقل های غشاء سلولهای ریشه باعث کاهش جذب عناصر ضروری مانند کلسیم، منیزیوم و آهن می شود و در نتیجه گیاهان تیمار شده با سرب علایم کمبود این عناصر ضروری را نشان می دهند. تکنولوژیهای رایج در حذف فلزات سنگین هزینه بر بوده و اثرات منفی زیادی بر ...

More

بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis ...

تفاوت در پلات‏ها نشان داد که گیاهان در پلات دوم بیشترین غلظت نیکل (mgkg -1 27/3) و در پلات سوم بیشترین غلظت سرب (mgkg -1 41/4) را جذب کرده­اند.

More

بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی ...

در تحقیقات آن­ها اثرات هر یک از عناصر منگنز، نیکل، مس، کروم و کادمیوم را بر رشد و زنده­مانی گیاه یونجه در محیط جامد بررسی شد. جوانه­زنی بذرها و رشد گیاهان به طور معنی­داری تحت تأثیر کروم و کادمیوم در غلظت ppm10 و همین طور مس و نیکل در غلظت ppm20 و غلظت

More

مطالعه‌‌ اثر غلظت‌های مختلف سرب و سالیسیلیک ...

حساس‌ترین قسمت بدن انسان سیستم عصبی، به‌ویژه در کودکان است. سرب همچنین به کلیه‌ها و سیستم تولید مثلی (Han et al., 2006) و سلول‌های خون (Song et al., 2003) آسیب می‌رساند.در گیاهان آثار مختلف سمّی، از قبیل اثر تنش اکسیداتیو و ممانعت از جذب موادet alet al

More

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه ...

نتایج این پژوهش نشان داد که این گیاهان دارویی آلودگی به سرب وکادمیوم نداشته و میانگین غلظت این عناصر کمتر از رهنمودسازمان بهداشت جهانی می باشد وعواقب مخاطره آمیز بهداشتی برای مصرف کنندگان ندارندولی با توجه به اینکه این گیاهان دارویی مصرف وسیعی در

More

SID.ir بررسي غلظت نيکل در خاک و تعدادي از گونه هاي ...

بررسی غلظت سرب در تعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی ایران کوه در اصفهان اثر مقادیر بیوچار و نیکل بر غلظت نیکل و برخی عناصر کم مصرف در ذرت

More

SID.ir بررسي غلظت سرب و کروم در برگ گياهان جعفري و ...

همچنين نتايج نشان داد که با افزايش غلظت سرب در آب تا حد 1000 ميلي گرم در ليتر و بالا رفتن سطح آلودگي خاک، مقدار سرب در بخش هوايي در مقايسه با شاهد افزايش يافت.

More

آزمایش غلظت سرب درخون موردتوجه قرارنگرفته است ...

وجود خطوط كدری بر روی دندانها، تغییرات خلقی و رفتاری و كم شدن رشد ذهنی در اثر تماس كودكان با سرب ایجاد می‌شود.علامتهایی چون تجمع سرب در استخوانها، تجمع سرب در گلبولهای قرمز، خستگی مزمن، پیری زودرس، سردرد، افسردگی، پوكی استخوان زودرس، تغییرات روحی و

More

بررسی قابلیت دو گونه گیاهی در جذب فلزات سنگین ...

بررسی غلظت نیکل درخاک و تعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی آهنگران در استان همدان. فلزات سنگین از آلاینده های خطرناک زیست محیطی هستند که از طریق ورود به زنجیره غذایی موجب بروز خطرات بهداشتی برای انسان، گیاهان و سایر موجودات زنده می شوند.

More

بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی ...

هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر سطوح مختلف عناصر مس و سرب بر جوانه زنی و رشد بذور گونه trichophrumAgropyron تحت شرایط آزمایشگاهی است. بدین منظور برای بررسی تأثیر این عوامل بر شاخص­های جوانه­زنی و رشد بذور این گونه، دو آزمایش در ...

More

بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis ...

این پژوهش در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج با هدف بررسی تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب و نیکل) در گیاه Halimocnemis pilifera و خاک منطقه صورت گرفت. به منظور انجام مطالعه سه پلات50 * 50 متر در جهت باد غالب منطقه استقرار یافت.

More

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه ...

نتایج نشان داد که کمینه وبیشینه میانگین غلظت کادمیوم در شیرین بیان و چای کوهی به ترتیب ،7/13و7/90میکروگرم بر کیلوگرم و کمینه و بیشینه میانگین غلظت سرب در شویدو بابونه به ترتیب 91/9 و 73/20میکروگرم بر کیلوگرم می باشد.

More

مطالعه‌‌ اثر غلظت‌های مختلف سرب و سالیسیلیک ...

همچنین بنابر نتایج موجود در جدول 4 و همان طور که در شکل 3 نشان داده شده، مشخص شد که میزان رشد نسبی برگ در گروه‌های تیمار استات سرب با غلظت‌های 01/0 و 015/0 مول به شدت کاهش نشان می‌دهد و تیمار سالیسیلیک‌اسید تا حد زیادی سبب ...

More

SID.ir بررسي غلظت نيکل در خاک و تعدادي از گونه هاي ...

بررسی غلظت نیکل در خاک و تعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی آهنگران در استان همدان. علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] 13(1 (مسلسل 48)), pp.11-20.

More

تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین مس، سرب و روی در ریشه دو گونه از گیاه درمنه شامل درمنه کوهی (Artemisia aucheri) و درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در اراضی طبیعی اطراف معدن مس دره زرشک بدون در نظر گرفتن نقش سایر معادن منطقه انجام شد.

More

بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های ...

این پژوهش در اطراف چاه نفتی زوئیر خوزستان با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی، کادمیوم) در خاک و دو گیاه Alhagi camelorumو Cornulaca monacanthaو همچنین بررسی پتانسیل گیاه پالایی فلزات سنگین در دو گیاه مذکور صورت گرفت.

More

تأثیر سالیسیلیک اسید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی ...

در گیاهان آثار سمیّت با سرب معمولاً در غلظت‌های بالاتر از 30 میکروگرم بر گرم در برگ ظاهر شده و به کاهش سنتز کلروفیل و کاهش رشد رویشی منجر می‌شود (Ruley et al., 2004).

More

گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

2021-7-6  گیاهان دارویی برای غلظت خون گیاهان رقیق کننده خون درمان بيماری غلظت خون,رقیق کردن خون,گیاهان رقیق کننده خون,غلظت خون,درمان غلظت خون,درمان دارویی غلظت خون,داروهای گیاهی غلظت خون

More

سرب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2021-6-23  سرب از عنصرهای شیمیایی واسطه در جدول تناوبی با نماد شیمیایی Pb (به لاتین: Plumbum) است.سرب همچنین در رده فلزها قرار دارد. این فلز تشعشعات هسته‌ای را عبور نمی‌دهد به عنوان نمونه لایه ۹ میلی‌متری از سرب توان پرتو گاما را نصف ...

More

آلودگی گیاه بوسیله سرب حاصل از وسائط نقلیه در ...

غلظت سرب کل اندامهای گیاهی در کنار جاده به صورت نمایی کاهش نشان داد . همچنین غلظت سرب گیاهان فراتر از حد مجاز و در دامنه غلظت بحرانی قرار داشت که از این نظر خطر ورود این عنصر سمی به زنجیره غذایی در حاشیه جاده ها بسیار ...

More

رگ‌های گیاهان بومی انبار عناصر سنگین می‌شود ...

بررسی غلظت نیکل در خاک و تعدادی از گونه‌های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی آهنگارن در استان همدان؛ فرخ لقا امینی، نورالله میرغفاری و بهروز عشقی ملایری؛ علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره سیزدهم، شماره ۱ بهار ۱۳۹۰

More

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه ...

نتایج نشان داد که کمینه وبیشینه میانگین غلظت کادمیوم در شیرین بیان و چای کوهی به ترتیب ،7/13و7/90میکروگرم بر کیلوگرم و کمینه و بیشینه میانگین غلظت سرب در شویدو بابونه به ترتیب 91/9 و 73/20میکروگرم بر کیلوگرم می باشد.

More

بررسی توانایی گیاه لوبیا (phaseolus vulgaris ) در گیاه ...

2011-8-29  در نمودار (1) مشاهده می شود در گیاهان تلقیح شده غلظت سرب در ریشه بیشتر است .در نمودار (2) مشاهده می شود که شاهد (Pb1 ) دارای کمترین غلظت سرب ریشه است و (Pb4:225pp )دارای بیشترین غلظت سرب ریشه است.

More

بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های ...

این پژوهش در اطراف چاه نفتی زوئیر خوزستان با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی، کادمیوم) در خاک و دو گیاه Alhagi camelorumو Cornulaca monacanthaو همچنین بررسی پتانسیل گیاه پالایی فلزات سنگین در دو گیاه مذکور صورت گرفت.

More

تأثیر آلودگی سرب و نیکل بر گیاه شِوید - ایسنا

در پژوهشی که توسط محققان اصفهانی انجام شد، تأثیر دو فلز سرب و نیکل بر برخی از ویژگی‌های رشدی، شیوۀ فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، تغییر محتوای رنگیزه و تعدادی از متابولیت‌های ثانویه و میزان این دو فلز در ریشه و بخش ...

More

گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

2021-7-6  گیاهان دارویی برای غلظت خون گیاهان رقیق کننده خون درمان بيماری غلظت خون,رقیق کردن خون,گیاهان رقیق کننده خون,غلظت خون,درمان غلظت خون,درمان دارویی غلظت خون,داروهای گیاهی غلظت خون

More

پروپوزال بررسی و تعیین غلظت برخی فلزات سنگین ...

در این پژوهش میزان غلظت برخی فلزات سنگین از جمله کادمیوم، کروم و سرب در آب های شرب زیر زمینی و سطحی روستاهای شهرستان مشکین شهر در دو فصل کم آبی و پر آبی اندازه گیری خواهد شد و تغییرات غلظت عناصر یاد شده در این محیط ها ...

More

سرب؛ سم پنهان در غذا - تغذیه - سلامت نیوز

سرب از آلاینده‌های محیطی است و به دو شکل آلی و معدنی در طبیعت وجود دارد و از بین تمام فلزات سنگین، بیشترین قدمت را در آلودگی محیط و مسمومیت انسان دارا است. این فلز برخلاف سایر فلزات به مرور زمان تخریب نمی‎شود.

More

سرب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2021-6-23  سرب از عنصرهای شیمیایی واسطه در جدول تناوبی با نماد شیمیایی Pb (به لاتین: Plumbum) است.سرب همچنین در رده فلزها قرار دارد. این فلز تشعشعات هسته‌ای را عبور نمی‌دهد به عنوان نمونه لایه ۹ میلی‌متری از سرب توان پرتو گاما را نصف ...

More

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه ...

نتایج نشان داد که کمینه وبیشینه میانگین غلظت کادمیوم در شیرین بیان و چای کوهی به ترتیب ،7/13و7/90میکروگرم بر کیلوگرم و کمینه و بیشینه میانگین غلظت سرب در شویدو بابونه به ترتیب 91/9 و 73/20میکروگرم بر کیلوگرم می باشد.

More

آلودگی گیاه بوسیله سرب حاصل از وسائط نقلیه در ...

غلظت سرب کل اندامهای گیاهی در کنار جاده به صورت نمایی کاهش نشان داد . همچنین غلظت سرب گیاهان فراتر از حد مجاز و در دامنه غلظت بحرانی قرار داشت که از این نظر خطر ورود این عنصر سمی به زنجیره غذایی در حاشیه جاده ها بسیار ...

More

گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

2021-7-6  گیاهان دارویی برای غلظت خون گیاهان رقیق کننده خون درمان بيماری غلظت خون,رقیق کردن خون,گیاهان رقیق کننده خون,غلظت خون,درمان غلظت خون,درمان دارویی غلظت خون,داروهای گیاهی غلظت خون

More

بررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاهان اطراف ...

هدف از این پژوهش، بررسی غلظت فلزات سنگین منتشر شده از مجتمع فولاد خوزستان، در خاک و گیاهان اطراف این منطقه می­باشد. بدین منظور نمونه­برداری از برگ درختان، درختچه­ها و گیاه علفی و خاک محیط ریشه (ریزوسفر) آن‌ها در جهت وزش ...

More

تأثیر آلودگی سرب و نیکل بر گیاه شِوید - ایسنا

در پژوهشی که توسط محققان اصفهانی انجام شد، تأثیر دو فلز سرب و نیکل بر برخی از ویژگی‌های رشدی، شیوۀ فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، تغییر محتوای رنگیزه و تعدادی از متابولیت‌های ثانویه و میزان این دو فلز در ریشه و بخش ...

More

پروپوزال بررسی و تعیین غلظت برخی فلزات سنگین ...

در این پژوهش میزان غلظت برخی فلزات سنگین از جمله کادمیوم، کروم و سرب در آب های شرب زیر زمینی و سطحی روستاهای شهرستان مشکین شهر در دو فصل کم آبی و پر آبی اندازه گیری خواهد شد و تغییرات غلظت عناصر یاد شده در این محیط ها ...

More

پایش غلظت فلزات سنگین ناشی از طوفان گردوغبار در ...

غلظت فلزات سنگین در خاک نشان داد که فلزات سرب و کادمیوم در زمان بعد از گردوغبار نسبت به زمان قبل افزایش یافت و اختلاف آن‏ها در سطوح 05/0 و 01/0 معنی‏دار بود.

More

درست کردن کود خانگی با ۱۷ روش آسان و طبیعی چطور

2020-4-5  ۱۰. سرکه استیک اسید موجود در سرکه برای گیاهانی مثل گل رز، برخی گیاهان آپارتمانی و سبزیجات مفید خواهد بود. برای درست کردن کود خانگی سرکه، تنها کافی است یک قاشق غذاخوری سرکۀ سفید را با سه لیتر آب ترکیب کنید.

More

تاثیر کاربرد کودهاي فسفره و همزیستی قارچ ...

در بین فلزات سنگین، سرب یکی از خطر­ناک­ترین فلزات می­باشد که به­وسیله گیاهان جذب می­شود و گیاهان با جذب آن در معرض آلودگی به این عنصر قرار می­گیرند و با جذب آن علاوه بر این که آسیب­هایی به خود گیاه وارد می­گردد، سبب می ...

More

گیاه‌پالایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2021-6-21  گیاه‌پالایی فناوری جدیدی است که در آن از گیاهان مقاوم برای حذف یا کاهش غلظت آلاینده‌های آلی، معدنی و ترکیبات خطرناک محیط زیست از جمله فلزات سنگین، مواد نفتی و علف‌کش‌ها استفاده می‌شود (۱۲).

More